Κάτοψη του ιερού και του κλασικού πολεμικού λιμανιού του Κιτίου

Plan of the sanctuary and the Classical naval harbour of Kition

(Yon M., 1994, Kίτιον. Aνασκαφές στην Πόλη και το Λιμάνι (1976-1993), Mορφωτικό Ίδρυμα Tράπεζας Kύπρου, Λευκωσία, εικ. 25)