Άποψη από τις ράμπες των νεωσοίκων, από τις γαλλικές ανασκαφές του 1990.

View of the shipshed ramps. French excavations of 1990

(Yon M.,1994, Kίτιον. Aνασκαφές στην Πόλη και το Λιμάνι (1976-1993), Mορφωτικό Ίδρυμα Tράπεζας Kύπρου, Λευκωσία, εικ. 24)