Άποψη από της ράμπας 491 από νεώσοικο του πολεμικού λιμανιού του Κιτίου, από τις γαλλικές ανασκαφές του 1990

View of ramp No. 491 from the shipsheds of the naval base of Kition. French excavations of 1990

(Yon M., 1995, "Kition et la Mer a l' Epoque Classique et Hellénistic", in Karageorghis V.-Michaelides D., Proceedings of the International Symposium Cyprus and the Sea, University of Cyprus-Cyprus Ports Authority, Nicosia, 125, fig. 4)