Αεροφωτογραφία της πόλης της Λάρνακας με τη θέση της Παμπούλας όπου αποκαλύφθηκαν οι εγκαταστάσεις του πολεμικού λιμανιού στη μέση

Aerial view of Larnaka, including the site of Pampoula where the naval harbour constructions were excavated

Yon M., "Kition et la Mer a l' Epoque Classique et Hellénistic", in Karageorghis V.-Michaelides D., Proceedings of the International Symposium Cyprus and the Sea, University of Cyprus-Cyprus Ports Authority, Nicosia,1995, 120, fig. 1)