Σχέδιο της πόλης και του Λιμανιού του Κιτίου σύμφωνα με τον Jiovanni Mariti, που έζησε στην Κύπρο μεταξύ των ετών 1760-1767

Plan of the city and harbour of Kition according to Jiovanni Mariti who lived in Cyprus between 1760-1767

(Μαραγκού Ά., 1997, Τα Λιμάνια της Κύπρου, Πολιτιστικό Κέντρο Λαϊκής Τράπεζας, Λευκωσία, 201)