| Taak en Opbouw | Ontwikkelingen | Werkveld |

Vanaf het voorjaar 1998 zal het NISA gevestigd zijn in Lelystad. Momenteel wordt hard gewerkt aan het nieuwe NISA-gebouw.

In het nieuwe gebouw zal het NISA:
 • op aanschouwelijke wijze de bezoekers kennis laten maken met de scheeps- en onderwaterarcheologie.
 • het publiek laten zien welke werkzaamheden verricht worden om het maritiem archeologisch erfgoed veilig te stellen voor de toekomst.
Gebouw
 • de maritieme archeologische collectie tonen in een voor het publiek vrij toegankelijk depot. In ongeveer tweehonderd kasten wordt de gehele collectie voorwerpen van het NISA -op grote scheepsdelen na- opgesteld.
 • tevens kan men -op afstand- de medewerkers van het NISA aan het werk zien.
Een Scheepshistorisch Centrum

Nadat het NISA in 1998 het nieuwe gebouw heeft betrokken, zal het nauw gaan samenwerken met de Bataviawerf. Bij publieks-evenementen zullen de twee instellingen (NISA en Batavia) vaak gezamenlijk naar buiten treden.

In de toekomst zullen op het terrein van Scheepshistorisch centrum paviljoens worden gebouwd, waarin maritieme thema's worden behandeld. Centraal thema zal zijn:"De houten scheepsbouw in Noord-West Europa en het leven aan boord van schepen tot 1900". Specifieke thema's waaraan gedacht wordt zijn:
 • Binnenvaart in de Romeinse Tijd
 • Moedernegotie oftewel graanvaart op de Oostzee
 • Visserij en vistransport

De thema's zullen steeds rond opgegraven schepen worden vormgegeven. De presentaties zullen in nauw overleg met de Bataviawerf tot stand komen.

Het Scheepshistorisch Centrum bestaat dus uit de volgende onderdelen:
 • Het NISA gebouw,
 • De Bataviawerf,
 • Een aantal paviljoens waarin historische, maritieme thema's worden behandeld. Centraal thema zal zijn " De houten scheepsbouw in Noord-West Europa en het leven aan boord van schepen tot 1900".
 • Het buitenterrein. Daarop zullen weerbestendige objecten - zoals ankers - worden opgesteld. Eventueel wordt een speelterrein ingericht voor kinderen, al dan niet in combinatie met een overdekte "speelhoek".

Het NISA-gebouw als 'etalage' en 'kenniscentrum'.

De bezoekers aan het Scheepshistorisch Centrum wordt de mogelijkheid geboden het NISA-gebouw te bezoeken. In het gebouw wordt uitleg gegeven middels voorwerpen, tekst en beeldmateriaal op panelen en in vitrines over de taak en het werk van het NISA waarbij tevens de mogelijkheid wordt geboden de medewerkers zélf aan het werk te zien. Deze kunnen niet rechtstreeks worden aangesproken, maar zitten op afgeschermde werkplekken. Rechtstreeks contact is wel mogelijk tijdens 'Open Dagen'.

| Taak en Opbouw | Ontwikkelingen | Werkveld |