IDR III/3, 48, 49 indicii pt existenţa unor temple închinate lui Isis şi lui Sol Invictus în Micia