Templul lui Apollo Conservator de la Tibiscum. Plan. (D. Benea, Istoria aşezărilor de tip vici militares din Dacia Romană, Timişoara 2003)