Fazele de construcţie ale clădirii VII de la Tibiscum (D. Benea, Istoria aşezărilor de tip vici militares din Dacia Romană, Timişoara 2003)