Figurină şi ceramică ştampilată de la Cristeşti (N. Man, Aşezarea romană de la Cristeşti, teză de doctorat)