IDR III/3, 10 = CIL III, 1407 inscripţie pusă genius pagi Miciensis de un magister al aceleiaşi aşezări.