Reconstruction of the settlement on the Eastern plateau (Ostplateau) on the Auerberg (aus G. Ulbert u. W. Zanier, Der Auerberg II. Münchner Beitr. z. Vor- u. Frühgesch. 46 [1997] Falttafel II)