Roman colony Oescus, c. AD 200. Plan (1-3: Temples to Jupiter, Juno and Minerva, 4: Basilica, 5: Temple to Fortuna, 6: Heated public building, 7: Unidentified public building, 8: Late Roman baths, 9: Unidentified public buildingSwiatynie Jowisza, Junony i Minerwy; 4: Bazylika; 5: Swiatynia Fortuny; 6: Galeria publiczna do uzytku zima; 7: Niezidentyfikowana budowla publiczna)