Osady wiejskie (vici i komai) i targowe (emporia i fora) poświadczone epigraficznie w prowincjach mezyjskich dla II i III w. Sytuacja około 212 r.