Mezyjskie prowincje około 150 r. Główne miejscowości terytoriów plemiennych (capita civitatium) i przyległe stanowiska wojskowe i cywilne.