04 Altaar Hercules Magusanus en Haeva Een oude tekening van een Romeins wijaltaar. Het wijaltaar is opgedragen aan de god Hercules Magusanus en de godin Haeva. De steen zelf is helaas in de loop der eeuwen verdwenen.
De inscriptie luidt in vertaling:
"Aan Hercules Magusanus en Haeva hebben Ulpius Lupio en Ulpia Ammava voor het welzijn van hun kinderen (hierdoor) hun gelofte ingelost, gaarne en met reden."

(afb: Naar Keysler, J.G., 1720: Antiguitates selectae septentrionales et Celticae, afb. XI)