02 Hercules Empel
Beeldje van Hercules, gevonden in de tempel in Empel,
gewijd aan de Bataafse god Hercules Magusanus.
(Foto: Roymans & Derks 1994 / M. Ydo)