kaart 50 nc
Het landschap in Zuid-Nederland, in ongeveer 50 na Chr.
(Afbeelding: NITG-TNO/Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten, Amersfoort)