kaart5ROBAmersfoort
Verspreiding van nederzettingen in het Nederlandse deel van Germania Inferior in de 1e eeuw. Het verspreidingspatroon in de 2e en 3e eeuw is  vergelijkbaar met dat uit de eerste eeuw, al neemt het aantal nederzettingen wel toe.
(Afbeelding: M. Kosian/Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten, Amersfoort)