De locatie van de verschillende stammen in Nederland tijdens het begin van de jaartelling.
Zwarte vierkanten: legerplaatsen
Rood vierkant: stad
(Afbeelding: Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlanschap en Monumenten, Amersfoort)