Een inheemse nederzetting temidden van Romeinse villae, bij Kerkrade (Limburg).
(Afbeelding: Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monuimenten, Amersfoort.)