Reconstructie van de grote villa Plasmolen, bij Mook (Limburg).
(Afbeelding: DLA+ Landscape Architects b.v. in opdracht van Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten, Amersfoort.)