Oss-Westerveld fase 4

De inheemse nederzetting Oss-Westerveld, rond 100 naChr. Het bijzondere huis (rood omlijnd)
stond, samen met een grote graanschuur, binnen een eigen omheining.
(Afbeelding: naar Faculteit Archeologie, Universiteit Leiden)