Drie regio’s, onderling verschillend in huizenbouw en handgemaakt aardewerk:
kusstreek (links), rivierengebied (middenboven) en zuidoost Nederland (middenonder).
(Afbeelding: Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlanschap en Monumenten, Amersfoort)