Nederland in de Romeinse tijd. Blauw zijn de waterrijke (veen- en klei-)gebieden.
(Afbeelding: Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten, Amersfoort)