Запазена част от южната крепостна стена на тракийския град при обект ”Водна централа” при с. Сборяново, община Исперих