Карта на района на тракийския град при с. Сборяново, община Исперих, IV – III в. пр. Хр