Статуя тип “Голяма Херкуланка” от Царевец, Свищовско - II в.