Статуя тип “Голяма Херкуланка” от Бяла Черква, Великотърновско – средата на III в.