Статуя тип “Голяма Херкуланка” от Върбовка, Севлиевско - II в.