Торс на конна статуя на войн от Ulpia Oescus (Гиген, Плевенско) – края на ІІ – началото на ІІІ в.