Торс от статуя на военен от Чирен, Врачанско – ІІІ в.