Надгробен паметник от Ratiaria (Арчар, Видинско) – ІІ в.