Надгробна плоча от Кунино, Врачанско (детайл) – І в.