Сребърна каничка от съкровището от Борово, Русенско (детайл) – ІV в. пр. н. е.