Сребърна каничка от съкровището от Рогозен, Врачанско – ІV в. пр. н. е.