Weblink

Kort beskrivelse

På Gotland findes over 400 billedsten. De er lavet af kalkstensplader, hvorpå motiverne er hugget i ganske lavt relief, således at de ofte kun kan ses ved sidebelysning. Derfor er mange motiver idag malet op med sort eller rød farve. Sansynligvis har de oprindeligt været malet med mange farver..

De ældste billedsten er fra 400-tallet, de yngste blev lavet i 1100-tallet. Den ældste type er små, med få figurer af f.eks. store fugle og enkelt udformede skibe.Sten fra 700-tallet er ofte store, af form som champignoner. Disse sten er udsmykket med mange detaljerige figurer fra mytologiske sammenhænge. De yngste sten har runeindskrifter og korssymboler. Mange ældre sten fandtes på gravfelter, de yngre ofte ved veje og broer. En del sten er genanvendt i som byggemateriale eller ses indmuret i kirkerne. På museet Gotlands Fornsal finder man en stor samling af billedsten

Tängelgårda I er en ud af fem billedsten fra samme lokalitet.

 

 

Short description

On the island Gotland more than 400 picture stones have been found. They are made of limestone slabs on which the motives are carved in very low relief, so that often they are only to be seen with side light. Therefore today many have been touch up with red or black colour. Probably the stones were originally painted with more colours.

The oldest stones are from the 5. century AD, the youngest were made in the 12. century. The eldest are small, with only a few figures as big birds and simple ships or0boats. Stones from the 8. century are often big, in the shape of a mushroom and decorated with many figures from mythological contexts. The youngest stones show runic inscriptions and cross symbols. Many of the elder stones were situated on grave fields, the younger ones often beside roads and bridges. Many stones have been reused as building material or have been built in in churches. In the museum Gotlands Fornsal a collection of picture stones are seen.

Tängelgårda I is one out of five picture stones from the same locality.