Σχεδιάγραμμα του Εμπορείου : με μπλε γραμμή σημειώνεται η σύγχρονη ακτογραμμή, με διπλή

(γαλάζια/κίτρινη) η ακτογραμμή πριν από την κατασκευή της κρηπίδας του λιμανιού, με κόκκινη γραμμή αποδίδονται τα κλασικά και με πράσινη τα ρωμαϊκά ερείπια (Σταϊνχάουερ Γ.Α., 2000, σ.85)

Scetch of the Emporion: the modern shoreline is drawn with a blue line; the coastline before the building of the wharf is represented with a double line (blue/yellow); the classical ruins are shown in red and the roman ones in green (Steinhauer G.A., 2000, p.85)