Φάρος στην βόρεια πλευρά της εισόδου του Κανθάρου (Δραπετσώνα, εργοστάσιο λιπασμάτων) (Σταϊνχάουερ Γ.Α. 2000, σ.81)

Remains of beacon on the north side of the mouth of Cantharus (Drapetsona, fertilizer factory) (Steinhauer G.A., 2000, p.81)