Χάρτης του λιμένα Κανθάρου με τις θέσεις του ναυστάθμου, του εμπορικού λιμένα, των στοών και την διαμόρφωση των οχυρώσεων γύρω από την λιμενολεκάνη (Σταϊνχάουερ Γ.Α., 2000, σ.89)

Map of Cantharus port, indicating the sites of the naval base, the Emporion, the lay out of the porticos and the fortifications around the basin (Steinhauer G.A., 2000, p.89)