Η πύλη της Ηετιώνειας στις αρχές του αιώνα (φωτογραφία Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου) (Σταϊνχάουερ Γ.Α. 2000, σ.51)

The Eetioneia Gate early in the 20th century (German Archaeological Institute photograph) (Steinhauer G.A., 2000, p.51).