Το δυτικό τείχος της Ηετιώνειας ακτής από το βορρά (Σταϊνχάουερ Γ.Α., 2000, σ.58)

The western wall of Eetioneia from the north (Σταϊνχάουερ Γ.Α., 2000, σ.18)