Γραφική αναπαράσταση του ναυστάθμου της Μουνιχίας (Πανάγος Χ.Θ. 1968, σ.242-243)

Graphic representation of the dockyard of Munychia (Panagos C.T. 1968. p.242-243)