Μακέτα σκευοθήκης του Φίλωνος στο Ναυτικό Μουσείο Πειραιά) κατασκευασμένη πριν από την ανεύρεση του κτηρίου σύμφωνα με τα σχέδια γραφικής αναπαράστασης που έγιναν από την περίφημη επιγραφή IGII² 1668 του Φίλωνα (Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος 1984, σ.21)

Model of the Arsenal of Philo at the Maritime Museum of Piraeus made before the excavation of the actual building according to the plans drawn out from the famous inscription IGII² 1668 of Philo (Maritime Museum of Piraeus 1984, p.21)