Χάρτης του λιμανιού της Κερύνειας με τα αποτελέσματα της έρευνας του 1971 (Linder-Raban)

Map of the harbour of Kyrenia with the results of the 1971 survey. (Linder-Raban)