Χάρτης του … όπου σημειώνονται αρχαία κατάλοιπα στο βόρειο κυματοθραύση

Map of … where are noted ancient remains at the north breakwater

(Μαραγκού Α. Γ., 1997, Τα Λιμάνια της Κύπρου, Πολιτιστικό Κέντρο Λαϊκής Τράπεζας, Λευκωσία, 273)