Τοπογραφικός χάρτης με σημειωμένη τη θέση του λιμανιού της αρχαίας Αιγείρας κοντά στον σύγχρονο οικισμό Μαύρα Λιθάρια.

Location map with the indication of the site of the port of ancient Aigeira near the modern settlement Mavra Litharia.

(Papageorgiou, S., Arnold, M., Laborel, J. and Stiros, S., "Seismic uplift of the harbour of ancient Aigeira, Central Greece", International Journal of Nautical Archaeology, 22.3, 1993, 276, fig. 1 a, b.)