Άποψη της κιονοστοιχίας του νεώσοικου και του βόρειου σκέλους του περιβόλου των Αβδήρων από ΒΑ.

View of the colonnade of the ship shed and of the northern segment of the fortification wall of Abdera from NE.

(Koukouli-Chrysanthaki, Ch., 1991, « Anaskafe archaion Abderon », Praktika Archaiologikes Etaireias, [1994], Plate 120 a)