Άποψη των καταλοίπων του μόλου λιμενοβραχίονα της πρώτης φάσης στο νότιο λιμάνι των Αβδήρων.

View of the remains of the mole, phase A, in the south harbour of Abdera.

(Samiou, Ch., 1993, "Ancient Ports of Abdera in Aegean Thrace", TROPIS V [1999], 368, fig. 4.)