Roskilde 6

See this text in

Under anlægget af Vikingeskibsmuseets nye Museumsø stødte man på i alt 9 skibe fra sen vikingetid og middelalder. Et af dem var et meget langt krigsskib som blev fundet da man i februar 1997 gravede kanalen som omgiver Museumsøen. Vraget blev ved den lejlighed gravet tværs igennem.


Skibet skulle vise sig at være det længste vikingeskib man hidtil har fundet - det var oprindeligt 36 m langt, og kan have haft en besætning på omkring 100 mand. Både materialer og håndværksmæssig udførelse var af højeste kvalitet.


Roskildeskibene - fund og udgravninger

Vikingeskibshallen i Roskilde som huser Skuldelevskibene fra Roskilde Fjord er blevet udvidet med Museumsøen, og hedder nu under et Vikingeskibsmuseet. Her findes museets bådeværft, arkæologisk værksted, skoletjenesten og en skole for maritim museumsformidling. Øen er skabt ved at grave en U-formet kanal ind i fjordbredden, og under dette arbejde fandt man de 9 Roskildevrag som alle er bygget i den nordiske klinktradition. Skibene er for de flestes vedkommende skåret over af spunsjern, og de dele af skibene som lå i udgravningen til kanalen blev gravet ud først. Efter at Museumsøen blev taget i brug, og fjorden blev lukket ind i kanalen, har man udgravet de dele af skibene som lå på landsiden af spunsvæggene.

Alle skibsdele er nu taget op og dokumenteres nu på Nationalmuseets arkæologiske værksted på Museumsøen. Efterhånden som dokumentationen skrider frem, påbegyndes konserveringen af genstandene.

Roskilde 6-skibets konstruktion

Kølen var lavet af eg, og sat sammen af et midterstykke og to endestykker mod stævnene. Længden af kølen var hele 32 m, og den havde et T-formet tværsnit. <here image 092t014.jpg>

Bundstokkene kan ses at have rakt over de 5 første bordgange i hver side, og har siddet med en indbyrdes afstand på 78 cm. Tofterne som roerne har siddet på har ligget ovenpå spanterne, og således er spantafstanden også afstanden mellem årerne. Mellem bundstokkene lå lette halvspanter som gik fra overkanten af 2. bordgang og op under en langsgående forstærkning som lå på overkanten af 5. bordgang. Denne har båret de nederste tværbjælker - biterne - som ikke var bevaret.

Knap 3 m af skibets kølsvin er bevaret. Det lå ovenpå bundstokkene hvor det var fastgjort med vandrette T-formede knæ.

Datering og fortolkning af Roskilde 6

Der er skåret 3 prøver af skibets planker som er blevet dendrokronologisk dateret. Resultatet af denne angiver fældningstidspunktet af egetræet til efter år 1025. Det er muligt senere at opnå en sikrere datering, og muligvis også en bestemmelse af hvor træet har groet.

Skibet har oprindeligt været 36 m langt, ca. 3,5 m bredt og haft en dybgang på ca. 1 m. Ifølge den viden der er opnået fra arbejdet med andre vrag, er der foreslået en rekonstruktion af riggen bestående af et stort råsejl på næsten 200 kvadratmeter. Skibet kan desuden have ført helt op til 78 årer. I alt kan besætningen have været på omkring 100 mand.

Roskilde 6 har været et krigsskib - det længste man endnu har fundet. Det var bygget af de bedste materialer og i bedste håndværksmæssige udførelse, og er et produkt af rigdom og magt som kun samfundets øverste kunne fremvise. Skibet tilhører en gruppe af store krigsskibe - langskibe -som også omfatter Skuldelev 2/4 og Hedeby 1.


Back to the homepage of NAVIS I